Bảng thông tin đầu in Zebra chú ý khi xài Zebra

bán máy Zebra 110Xi4

Bảng thông tin đầu in Zebra.

Bảng thông tin đầu in Zebra…muốn biết thêm bạn alo vinh 0914175928…

Bảng thông tin đầu in Zebra là tài liệu chính thống từ hãng… Vinh nhờ Gú Gô dịch phụ cho anh em tham khảo nhé. Tính tới nay thì Bảng thông tin đầu in Zebra thay đổi hàng ngày… Vì ngày nào Zebra cũng thiết kế ra máy mới cho nên Bảng thông tin đầu in Zebra thay đổi thêm vào. Bận cỡ nào cũng nên xem Bảng thông tin đầu in Zebra rồi mua hàng.

Bảng thông tin đầu in Zebra
Đầu in mã vạch Zebra ZM400

Dành cho máy tính để bàn, Thương mại, Công nghiệp, Thiết bị di động, Hiệu suất cao, Máy in PAX & RFID

Đầu in là phần quan trọng nhất của máy in vì điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng in. Tuổi thọ của đầu in sẽ khác nhau tùy thuộc vào số lượng nhãn được in, mẫu máy in, nhãn và băng mực được sử dụng, cài đặt áp lực đầu in và tần suất đầu in được làm sạch.

Để tận dụng tốt nhất đầu in của bạn, cài đặt tối thiểu in và cài đặt áp lực đầu in nên được sử dụng nhưng vẫn đủ để cung cấp cho bạn chất lượng in tuyệt vời cho ứng dụng của bạn.

Để đảm bảo cuộc sống chính là tuổi thọ không bị giảm, bạn cũng nên vệ sinh đầu in nếu ruy-băng bị rách, chất lượng in bị giảm rõ rệt hoặc ở cuối cuộn hoặc băng hoặc 2 cuộn nhãn.

Đầu in là một bộ phận tiêu hao nhưng Zebra bảo hành 6 tháng kể từ khi mua / lắp đặt. Tuy nhiên bằng cách làm theo quy trình bảo trì dự phòng, đầu in có thể kéo dài lâu hơn trong ứng dụng của bạn nếu được chăm sóc. Hàng thay thế bảo hành 3 tháng theo chuẩn lỗi kỹ thuật..không chịu bất kì bảo hành trầy xước nào.
Để đảm bảo tuổi thọ đầu in của bạn được giữ ở mức tối đa, hãy vệ sinh phần này bằng cách sử dụng giải pháp làm sạch được đề nghị (xem phần Bộ phận làm sạch để biết chi tiết các bộ phận được Zebra phê duyệt) và trong khoảng thời gian được khuyến nghị như được nêu trong hướng dẫn sử dụng máy in.

Desktop Printers

Printer ModelResolutionPart Number
DA402203dpi105910-010
T402203dpi105950-020
LP/TLP 2722203dpi105903-001
LP/TLP 2742203dpi105950-020
LP/TLP 3742300dpi105903-055
LP2443 (Orion)203dpi105910-010
LP2824203dpi105910-102
TLP2824203dpi105910-148
LP2844203dpi105910-048
TLP2844203dpi105910-053
TLP3842300dpi105910-155
LP2824-Z203dpi105910-102
LP2844-Z203dpi105910-048
TLP2844-Z203dpi105910-053
TLP3844-Z300dpi105910-155

Printer ModelResolutionPart Number
S4M203dpi41400M
S4M300dpi41401M
S300203dpi44000M
S400203dpi44999M
S500152dpi44200M
S500203dpi44000M
S600203dpi44998-1M (1)
Z4M203dpi79056-1M (2)
Z4M300dpi79057M
Z4M Plus203dpi79056-1M (2)
Z4M Plus300dpi79057M
Z6M203dpi79058M
Z6M300dpi79059M
Z6M Plus203dpi79058M
Z6M Plus300dpi79059M
LP2684 (Strata)203dpi105911-003
TLP2684 (Strata)203dpi105911-003
TLP2746203dpi105902-190
TLP2746E203dpi105902-190

** (1) – Printhead was previously Part Number 44998M **

** (2) – Printhead was previously Part Number 79056M **

Industrial Printer

Printer ModelResolutionPart Number
105Se152dpi44200M
105Se203dpi44000M
105Se300dpi44800M
105SL203dpi32432-1M (3)
105SL300dpi32433M
160S203dpi38000M

** (3) – Printhead was previously Part Number 32432M **

Printer ModelResolutionPart Number
Cameo2203dpiCC14036-1
Cameo3203dpiCC15301-1
QL 220203dpiAN16972-020
QL 320203dpiAN16861-027
QL 420203dpiAN16753-006
RW420203dpiRK17393-005
PA/PT403203dpi505030M

High Performance Printers

Printer ModelResolutionPart Number
90XiII300dpi47000M
90XiII600dpi47500M
90XiIII300dpi47000M
90XiIII Plus300dpi47000M
96XiIII600dpi47500M
96XiIII Plus600dpi47500M
110XiIII Plus203dpi41000-1M (4)
110XiIII Plus300dpi41001M
110XiIII Plus600dpi47500M
140XiII203dpi48000M
140XiIII203dpi48000M
140XiIII Plus203dpi48000M
170XiII300dpi46500M
170XiIII300dpi46500M
170XiIII Plus203dpi38000M
170XiIII Plus300dpi46500M
220XiII203dpi22000M
220XiIII203dpi22000M
220XiIII Plus203dpi22000M
220XiIII Plus300dpi47426M

** (4) – Printhead was previously Part Number 41000M **

Printer ModelResolutionPart Number
110PAX3203dpi43036-1M
110PAX3600dpi47500M
110PAX4203dpi (Right or Left)57202-1M (5)
110PAX4300dpi (Right)57272M
110PAX4300dpi (Left)57242M
170PAX2203dpi (Right or Left)38000M
170PAX3203dpi (Right or Left)38000M
170PAX4203dpi (Right or Left)38000M
170PAX2300dpi (Right or Left)46500M
170PAX3300dpi (Right or Left)46500M
170PAX4300dpi (Right or Left)46500M

** (5) – Printhead was previously Part Number 57202M **

RFID Printers

Printer ModelResolutionPart Number
R402203dpi105910-053
R2844-Z203dpi105910-053
R140203dpi48000M
R4M Plus203dpi79056-1M
Mr Vinh

Trả lời